Extra uitleg op jouw moment

Paradox, oxymoron en contradictio in terminis
Tegenstrijdigheid in taalgebruik kan goed en fout zijn. De paradox en oxymoron zorgen voor positieve verwarring, die uiteindelijk zorgt voor dieper inzicht. De contradictio in terminis is over het algemeen een stijlfout, tenzij bewust geconstrueerd om te spotten of een versterkend effect te bereiken.

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views