Extra uitleg op jouw moment

Stijlfiguren en stijlfouten

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt.

(Foutieve) beknopte bijzin
(Foutieve) inversie
(Foutieve) lijdende vorm
(Foutieve) samentrekking
Contaminatie en malapropisme
De- en het-woorden
Foutieve inversie of foutieve samentrekking
Incongruentie/ congruentiefout
Tautologie en pleonasme
Wordt of worden?
Vijfmaal dubbelop
Verwijswoorden
Chiasme
Paradox, oxymoron en contradictio in terminis
Je kan of je kunt?
U heeft of u hebt?
Hij wilt of hij wil?
Symmetriefout of asymmetrie
Dat/als-constructie

1 Reactie op Stijlfiguren en stijlfouten

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views