Extra uitleg op jouw moment

Balans en Resultatenrekening

Antwoord op de vragen:
– Wat is een balans?
– Wat zijn debiteuren en crediteuren?
– Wat zijn vaste activa, vlottende activa en liquide middelen?
– Wat is eigen vermogen en vreemd vermogen?
– Wat is een resultatenrekening?

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views