Extra uitleg op jouw moment

Pruiken en revoluties

De tijd van Pruiken en Revoluties duurt van 1700 tot 1800 (de 18e eeuw). Deze tijd wordt ook wel de tijd van de Verlichting genoemd. Mensen gingen steeds meer uit van het verstand; daarmee kon je volgens sommigen alles verklaren.

– Rationeel optimisme en ˜verlicht denken” dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen
– Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)
– Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme
– De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views