Extra uitleg op jouw moment

Werkwoordelijk gezegde

Het werkwoordelijk gezegde (WG) bestaat altijd uit een persoonsvorm (PV) + alle andere werkwoorden (voltooid deelwoord of infinitief (hele werkwoord)) in de zin.Werkwoorden zijn die woorden, waarvan je altijd een PV kan maken.
Daarnaast behoren ook de volgende gevallen tot het werkwoordelijk gezegde:
* Te + infinitief, als de PV een vorm is van zitten, liggen, staan, lopen, hangen.
* Werkwoordelijke uitdrukkingen, met een duidelijk figuurlijke betekenis.
* Scheidbaar samengestelde werkwoorden, zoals afbreken, opeten, uitrekenen enz,
* Wederkerende voornaamwoorden, niet vervangbaar door een ander woord
Na het bekijken van onderstaand filmpje kun je oefenen op Cambiumned:
brugklas: oefening
3H/3V: werkwoordelijke uitdrukking

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views