Extra uitleg op jouw moment

(Foutieve) inversie

Bij het formuleren van hoofdzinnen zijn er twee mogelijkheden: de gewone woordvolgorde en de inversie (=omgekeerde woordvolgorde). Bij beide staat de PV op de tweede plaats. Het eerste zinsdeel is in een bevestigende zin veelal het OW. Wanneer de volgorde OW-PV veranderd wordt tot PV-OW, spreken we van inversie.
We onderscheiden twee soorten inversie. De eerste is de vraagzin, de tweede heeft een bepaling (BVB, BWB, BVG) of een voorwerp (LV, MV, VZV) op de eerste plaats.

Maak na het bekijken van het onderstaande filmpje de oefening van Cambiumned.

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views