Extra uitleg op jouw moment

Burgers en stoommachines

De tijd van Burgers en Stoommachines hoort bij de 19e eeuw. Het duurde dus van 1800 tot 1900. In deze eeuw werd stoom een belangrijke bron van energie. Met de stoommachine konden veel machines worden aangedreven, zoals bijvoorbeeld de stoomtrein.

– De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving
– Discussies over de “sociale kwestie”
– De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
– De opkomst van emancipatiebewegingen
– Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces
– De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views