Extra uitleg op jouw moment

Sociale zekerheid

– Wat is de sociale zekerheid en welke groepen sociale zekerheid hebben we?
– Wat is de Wig en wat heeft de Wig met de sociale zekerheid te maken?
– Wat wordt bedoeld met het omslagstelsel?
– Wat wordt bedoeld met het kapitaaldekkingsstelsel?
– Wat is een waardevaste uitkering en een welvaartsvaste uitkering?

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views