Extra uitleg op jouw moment

Het onderdeel spelling kent vier deelonderwerpen: spellingregels, werkwoordspelling, leestekens/ interpunctie en moeilijke woorden. Het laatste deelonderwerp heeft te maken met het opbouwen van een woordbeeld, de eerste drie deelonderwerpen hebben te maken met regels die je moet toepassen.

Om deelonderwerpen te oefenen kun je naar Cambiumned: Werkwoordspelling en Spelling. Toets daarna je kennis met meerkeuze vragen in  oefening 1 en oefening 2 of open vragen in oefening 3 en oefening 4.
Voor een heldere uitleg over spellingregels kijk je vooral naar de filmpjes van Arnoud Kuijpers :

Hoofdletters
Meervoudsvorming
Tussen -s
Tussen -e(n)
Verkleinwoorden
Aan elkaar of los
Liggend streepje
Trema
Apostrof
Accenten
Getallen
Sommige(n)
Werkwoordspelling tegenwoordige tijd
Werkwoordspelling verleden tijd
Werkwoordspelling, totaal-lang
Leestekens of interpunctie
Leesteken: puntkomma

 

 

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views