Extra uitleg op jouw moment

Bruto-rente en netto-rente (bij hypotheken)

– wat is de bruto-rente van een hypotheek?
– hoe bereken je het eigenwoningforfait op basis van de WOZ-waarde van een huis?
– hoe bereken je het belastingvoordeel wanneer je een eigen woning met hypotheek hebt?
– hoe bereken je het netto te betalen rentepercentage over je hypotheek (bij het netto rentepercentage hou je rekening met het belastingvoordeel)?

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views