Extra uitleg op jouw moment

Steden en staten

De tijd van Steden en Staten duurde van 1000 tot 1500 en hoort bij de Middeleeuwen. In deze tijd veranderde de samenleving van een landbouwsamenleving naar een landbouwstedelijke samenleving. Dat komt omdat er opnieuw steden ontstonden.

– De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving
– De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
– Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben
– De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten
– Het begin van staatsvorming en centralisatie

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views