Extra uitleg op jouw moment

Wereldoorlogen

De tijd van Wereldoorlogen duurde maar 50 jaar. Tussen 1900 en 1950 werden 2 wereldoorlogen uitgevochten en vond een economische crisis plaats.

Tussen 1914 en 1918 was de Eerste Wereldoorlog en van 1939-1945 de Tweede Wereldoorlog. Duitsland stond beide keren tegenover Frankrijk, Engeland, Rusland en Amerika. Beide keren verloor Duitsland de oorlog.

– De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
– Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme
– De crisis van het wereldkapitalisme
– Het voeren van twee wereldoorlogen
– Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden
– De Duitse bezetting van Nederland
– Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering
– Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views