Extra uitleg op jouw moment

Ontdekkers en hervormers

De tijd van Ontdekkers en Hervormers duurde van 1500 tot 1600. Het tijdvak duurt maar 100 jaar en hoort bij de 16e eeuw. Omdat we spreken van een andere tijd waarin we nieuwe werelden ontdekken, begint ook de Vroegmoderne Tijd (1500-1800).

– Het begin van de Europese overzeese expansie
– Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
– De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid
– De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
– Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views