Extra uitleg op jouw moment

Incongruentie/ congruentiefout

Onder incongruentie verstaan we ongelijkheid in getal en persoon tussen onderwerp en persoonsvorm. Ongelijkheid in getal – een enkelvoudig onderwerp en een meervoudige persoonsvorm, of omgekeerd- ontstaat omdat je een denkfout maakt bij het bepalen van het onderwerp.

Maak na het bekijken van het onderstaande filmpje de oefening van Cambiumned.

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views