Extra uitleg op jouw moment

(Foutieve) samentrekking

Het samentrekken van woorden is nodig om een vlotte tekst te krijgen zonder omslachtig taalgebruik en hinderlijke herhalingen. Daarbij moet wel gedacht worden aan de vier voorwaarden. Een woord(groep) mag alleen worden weggelaten als het gaat om dezelfde betekenis, dezelfde grammaticale functie, dezelfde plaats t.o.v. het onderwerp en een gelijksoortige zin.

Maak na het bekijken van het onderstaande filmpje de oefening van Cambiumned.

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views