Extra uitleg op jouw moment

Schrijfvaardigheid

Schrijfvaardigheid is te leren. Voor een groot deel bestaat deze vaardigheid namelijk uit het hanteren van de juiste structuur. Daarnaast is het belangrijk dat je een eigen stijl ontwikkelt, zonder stijlfouten en spelfouten. De videolessen over stijlfiguren en stijlfouten kunnen daarbij helpen. Om spelfouten te voorkomen gebruik je allereerst de spellingchecker en je kennis van de werkwoordspelling. Tot slot controleer je de interpunctie.

Teksten schrijven in Word met Outline-tool
Start profielwerkstuk
Formuleren I: onoverzichtelijk lange zinnen
Formuleren II: korte, onsamenhangende zinnen
Signaalwoorden en verbanden
Betoog schrijven
Beoordeling betoog
Betoog en beschouwing, schrijfplan

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views