Extra uitleg op jouw moment

Persoonsvorm

Bij het ontleden van een zin zoek je altijd eerst de persoonsvorm (PV). De persoonsvorm geeft aan of we te maken hebben met de tegenwoordige óf de verleden tijd. Zet daarom de zin in een andere tijd en het woord dat verandert, is de PV. Lukt dat niet, dan maak je een vraagzin. Het werkwoord vooraan is dan de PV.
Veranderen er twee woorden, dan heb je te maken met twee (deel)zinnen. Veranderen er drie…enz.
Na het bekijken van onderstaand filmpje kun je oefenen op Cambiumned:
brugklas:  oefening 1, oefening 2, oefening 3.
3H/3V:  oefening 1 en oefening 2.

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views