Extra uitleg op jouw moment

Meewerkend voorwerp

Bij het ontleden van de zin vind je het Meewerkend Voorwerp (MV) door te vragen: Aanwie/wat of Voorwie/wat + gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)? Het antwoord is dan het MV. Let op: het voorzetsel ”voor” of ”aan” moet wel kunnen worden weggelaten of toegevoegd.
In enkele gevallen is er nog een derde mogelijkheid met het voorzetsel ”bij”.Stel daar de vraag Bijwie/wat ….
Na het bekijken van onderstaand filmpje kun je oefenen op Cambiumned: brugklas en 2, 3H/3V.

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views