Extra uitleg op jouw moment

Oorzaak en gevolg

Er zijn twee manieren om de relatie/ het verband tussen een oorzaak en een gevolg te presenteren (oorzakelijk verband/ verklaring), namelijk door de volgorde te veranderen. In lange zinnen gebruiken we voegwoorden (zodat, doordat, enz.) en tussen korte zinnen gebruiken we bijwoorden (daardoor). Ook kunnen we de relatie aangeven met een omschreven signaalwoord (door die botsing).

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views