Extra uitleg op jouw moment

Beeldspraak

Beeldspraak is een stijlmiddel, een manier van taalgebruik, bijvoorbeeld woordkeus en zinsbouw. Simpel gezegd is beeldspraak figuurlijk taalgebruik om een speciale reden. We herkennen twee soorten:

Metonymie op basis van een bepaald verband

Synesthesie, vergelijking, metafoor en personificatie op basis van een bepaalde overeenkomst

Na het bekijken van de filmpjes kun je een oefening maken van Cambiumned.

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views