Extra uitleg op jouw moment

Argumentatie

Mensen verschillen met elkaar nogal eens van mening. Op school, thuis of op je werk zul je het regelmatig oneens zijn met anderen. Als je een meningsverschil hebt, moet je de ander overtuigen van jouw standpunt door gebruik te maken van goede argumenten en een heldere redenering. Argumenteren doe je mondeling in een discussie of debat, of schriftelijk in een betoog. De argumentatie die ter verdediging van een standpunt wordt aangevoerd, kan eenvoudig in elkaar zitten, maar ook een meer ingewikkelde argumentatiestructuur hebben: een enkelvoudige, meervoudige, nevenschikkende en onderschikkende structuur.

Voor basiskennis argumentatie het advies om de vier filmpjes van Arnoud Kuijpers te bekijken:
Argumenteren
Argumentatiestructuren
Soorten argumenten
Redeneringen/ Argumentatieschema’s

Verder nog:
Inductieve en deductieve redeneermethode
Standaardgeschilpunten
Verzwegen argument
Opbouw van argumentatie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views