Extra uitleg op jouw moment

Grieken en Romeinen

De tijd van Grieken en Romeinen duurt van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Het tijdvak begint met de uitvinding van het schrift en eindigt met de val van het Romeinse Rijk.

– Ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat
– Klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
– Groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde
– Confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa
– Ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views