Extra uitleg op jouw moment

Arbeidsmarkt

Wat is de definitie van het aanbod van arbeid?
Wat bepaalt de vraag naar arbeid?
Wat is het verband tussen aanbod en vraag naar arbeid?
Wat wordt bedoeld met participatiegraad?
Wat is het verschil tussen meten in personen en arbeidsjaren?
Wat wordt bedoeld met P/A ratio?
Welke soorten werkloosheid zijn er?
Wat zijn oplossingen per soort werkloosheid?

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views